informació i contacte

Ubicació i contacte:
________________________________________
Casa de la Música, Plaça Constitució 20. 46960 Aldaia.

Tlf. 610 318 181
orfeo.aldaia72@gmail.com

Assajos:
_______________________________________
Dilluns 22:00-00:00 h.
Dissabtes 18:00-20:30 h.

 

Organigrama de l’Associació
____________________________________________
PRESIDÈNCIAAna Mª Martínez Sanchis
SECRETARIA: Anna Folgado Ros
TRESORERIACarles Martorell Vento
VOCAL: José Luis Onsurbe Andrés
VOCAL: Purificación Benlloch Cubilles